สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 
พิธีการผู้โดยสาร
รายงานสถิติ
  • 32 เข้าชมวันนี้
  • 807 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,924 เข้าชมทั้งหมด

นำสินค้าไทยออกไปแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ ขากลับเข้าประเทศทำไมถึงถูกเรียกตรวจทุกครั้ง?

วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 16:14:58
จำนวนผู้เข้าชม : 360

คำถาม :

นำสินค้าไทยออกไปแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ ขากลับเข้าประเทศทำไมถึงถูกเรียกตรวจทุกครั้ง?

คำตอบ :

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ผู้เดินทางควรปฏิบัติพิธีการในการสินค้าออกและนำกลับเข้ามาให้ถูกต้องโดยดำเนินการดังนี้

         1. ทำใบขนสินค้าขาออกโดยใช้สิทธิประโยชน์สุทธินำกลับ โดยยื่นเรื่องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง และเมื่อจะเดินทางออกให้นำใบขนสินค้า และสินค้า ไปตรวจปล่อยที่ห้องพิธีการศุลกากรขาออก บริเวณชั้น 3 ใกล้ประตูที่ 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ         

         2. ทำเอกสาร ATA Carnet ซึ่งเป็นเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศที่ค้ำประกันโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธินำกลับ เอกสารผ่านแดน และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาชั่วคราว โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าประเทศปลายทาง โดยสามารถติดต่อดำเนินการได้ที่สภาหอการค้าไทย 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 ตุลาคม 2560 16:14:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ