สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายประสงค์ เพริศพริ้ง
(ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง)
ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2557
2. นายวิศณุ วัชราวนิช
(ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
มีนาคม 2557 - ธันวาคม 2557
3. นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย
(ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง)
ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2560
4. นายวิศณุ วัชราวนิช
(ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง)
มีนาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
5. นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ
(ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง)
เมษายน 2561 - เมษายน 2562
6. นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
(ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง)
พฤษภาคม 2562 - ธันวาคม 2562
7. นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ
(ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ปฏิบัติราชการในหน้าที่
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง)
ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563
8. นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง)
กันยายน 2563 - ตุลาคม 2565
9. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง)
ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม 2565 06:17:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ