สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

คำถามที่พบบ่อย


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนผู้เข้าชม
1 การคืนภาษีนักท่องเที่ยว21 กุมภาพันธ์ 2566 16:00:30149
2 เนื่องจาก พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทำให้มีรายละเอียดเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามความคืบหน้าจากเว็ปไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th20 ธันวาคม 2560 16:46:02762
3 หากผู้โดยสารไม่มีการนำเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษีต้องแจ้งแก่ศุลกากรหรือไม่11 ตุลาคม 2560 15:41:03673
4 หากผู้โดยสารมีการนำเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษีต้องแจ้งแก่ศุลกากรทางช่องทางใด11 ตุลาคม 2560 15:40:40546
5 บุหรี่ไฟฟ้าสามารถนำเข้าได้หรือไม่11 ตุลาคม 2560 15:40:151854
6 สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าได้จำนวนเท่าไหร่จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี11 ตุลาคม 2560 15:39:47622
7 สามารถนำบุหรี่เข้าได้จำนวนเท่าไหร่จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี11 ตุลาคม 2560 15:39:22566
8 ของใช้ส่วนตัวผู้โดยสารต้องมีมูลค่าเท่าไหร่จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี11 ตุลาคม 2560 15:38:44745
9 การนำเข้าเงินตราต่างประเทศต้องแจ้งต่อศุลกากรหรือไม่11 ตุลาคม 2560 15:38:19580
10 การนำเข้าเงินตราต่างประเทศสามารถนำเข้าได้เป็นจำนวนเท่าไหร่11 ตุลาคม 2560 15:37:40545
11 การนำเงินตราไทยออกนอกประเทศต้องขออนุญาตการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่11 ตุลาคม 2560 15:36:59597
12 การนำเข้าเงินตราไทยสามารถนำเข้าได้เป็นจำนวนเท่าไหร่11 ตุลาคม 2560 15:36:09457
13 สินค้าหนีภาษีที่ถูกจับกุมได้จะดำเนินการอย่างไร3 ตุลาคม 2560 16:29:50627
14 ซื้อเสื้อผ้ามาจากเมืองจีน ซึ่งมีราคาถูกมาก เสื้อผ้าที่ซื้อมาทั้งกระเป๋าราคาไม่เกิน 5,000 บาท แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บภาษีทำไม3 ตุลาคม 2560 16:27:40777
15 เพื่อนฝากซื้ออุปกรณ์ Sex Toy จากประเทศญี่ปุ่น สามารถนำเข้าประเทศไทยได้หรือไม่?3 ตุลาคม 2560 16:27:1010933
16 ถ้าจะทำเอกสารค้ำปะกัน A.T.A CARNET เพื่อนำสินค้าไปสาธิตที่ต่างประเทศ และนำกลับเข้ามา ต้องไปทำที่ไหน?3 ตุลาคม 2560 16:26:32622
17 เครื่องชั่งตวงวัดที่นำเข้ามาถูกกักไว้ที่ด่านศุลกากรจะต้องทำอย่างไร?3 ตุลาคม 2560 16:25:471447
18 ซื้อสุรามาจากต่างประเทศหลายขวด โดยได้สอบถามจากผู้ขายแล้วว่าสามารถซื้อได้ แต่เมื่อมาถึงประเทศไทยทำไมโดนเจ้าหน้ายึด?3 ตุลาคม 2560 16:25:08707
19 นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหนบ้าง?3 ตุลาคม 2560 16:24:31599
20 ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดอากรขาออก เมื่อเดินทางกลับเข้ามาเจ้าหน้าให้เสียภาษีทำไม?3 ตุลาคม 2560 16:23:07557
21 อยากซื้อต้นไม้จากต่างประเทศเพื่อนำเข้ามาปลูกต้องทำอย่างไร?3 ตุลาคม 2560 16:18:57633
22 ซื้อยาบำรุงมาฝากญาติทำไมถึงถูกเจ้าหน้าที่ยึด?3 ตุลาคม 2560 16:18:01902
23 ถ้าซื้อเครื่องสำอางเข้ามาในประเทศต้องทำอย่างไร?3 ตุลาคม 2560 16:16:08546
24 นำสินค้าไทยออกไปแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ ขากลับเข้าประเทศทำไมถึงถูกเรียกตรวจทุกครั้ง?3 ตุลาคม 2560 16:14:58531
25 สินค้าได้ส่งไปล่วงหน้าทางรถยนต์แล้วทำไมถึงขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้?26 กันยายน 2560 14:02:52490
26 ของนำเข้าที่ได้ปฎิบัติพิธีการนำเข้าตามปกติและชำระค่าภาษีไปแล้ว จะมาขอคืนเงินอากรโดยใช้สิทธิลดอัตราอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน ได้หรือไม่ ?26 กันยายน 2560 13:50:23541
27 ส่งออกสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สำแดงในใบขนสินค้าขาออกต้องทำอย่างไร?26 กันยายน 2560 13:49:05898
28 Incoterms คืออะไร?26 กันยายน 2560 14:05:11763
29 หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบเหตุสงสัยในพิกัดอัตราศุลกากรที่ผู้นำของเข้าสำแดง ผู้นำเข้าต้องเตรียมเอกสารใดประกอบการชี้แจง?26 กันยายน 2560 13:50:49428
30 เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับการนำสินค้าออกนอกประเทศ ก่อนการเช็คอินที่สนามบินดอนเมือง จะติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ที่ไหน?26 กันยายน 2560 13:51:021663
31 เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบสินค้าที่ต้องเสียภาษีที่ช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (Nothing to declare) หรือช่องเขียว จะมีโทษอย่างไร?26 กันยายน 2560 13:52:31544
32 หากสำแดงของที่ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง (Goods to declare) หรือช่องแดง แล้วจำเป็นต้องเสียภาษีทุกครั้งหรือไม่?26 กันยายน 2560 13:52:56657
33 บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และสารสกัดที่ใช้ร่วมกัน สามารถนำเข้าประเทศได้หรือไม่?26 กันยายน 2560 13:53:19645
34 ซื้อของจากต่างประเทศมาเป็นปริมาณมาก แต่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ทำไมต้องเสียภาษีอากร?26 กันยายน 2560 14:01:21908
35 ซื้อสินค้าจากต่างประเทศและราคาที่ซื้อมานั้นรวมภาษีอากรที่ต่างประเทศแล้ว เมื่อเข้าประเทศไทยต้องเสียภาษีอากรอีกหรือไม่?26 กันยายน 2560 14:01:47459
36 เพื่อนฝากซื้อของ เช่น รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ หรือซื้อของดังกล่าวมาฝากญาติ ต้องเสียภาษีอากรหรือไม่?26 กันยายน 2560 13:54:10568
37 ถ้าผู้นำเข้าต้องการทราบสถานะใบขนสินค้าขณะทำการผ่านพิธีการศุลกากร สามารถทำได้อย่างไร26 กันยายน 2560 13:54:35469
38 ถ้าต้องการส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่26 กันยายน 2560 13:55:58497
39 กรณีผู้โดยสารเดินทางมาทางสนามบินลงท่าอากาศยานดอนเมือง แต่ซื้อนำหนักกระเป๋าให้ขนส่งมาทางคลังสินค้า จะมารับกระเป๋าสัมภาระส่วนตัว ต้องทำอย่างไร?26 กันยายน 2560 13:56:36555
40 เอกสารประกอบการพิจารณาการขอแก้ไข 'ราคา' ใบขนสินค้าขาออกภายหลังการส่งออก มีอะไรบ้าง 26 กันยายน 2560 13:57:54471
41 การฝากของ Customs Bond จะสามารถฝากได้ในกรณีใดบ้าง19 กันยายน 2560 14:36:331273
42 ถ้าจะเก็บภาษีขนาดนี้ทิ้งของเลยได้ไหมคะ19 กันยายน 2560 14:35:54989
43 เข้าช่องเขียวไม่มีของต้องสำแดงแล้วทำไมถึงต้อง X-RAY19 กันยายน 2560 14:35:23573
44 ของที่ได้รับการยกเว้นอากรคืออะไร26 กันยายน 2560 13:59:35732
45 ไปต่างประเทศซื้ออะไรกลับมาไม่ได้เลยเหรอ26 กันยายน 2560 14:00:11675
46 ถ้ามีของใช้ในวิชาชีพจะต้องนำออกไปใช้ต่างประเทศและนำกลับเข้ามาประเทศไทย ต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องเสียภาษี19 กันยายน 2560 14:29:48454
47 ถ้ามีของมีค่าที่เป็นของใช้ส่วนตัวจะนำติดตัวออกไปนอกประเทศ หากกลับมากลัวว่าจะถูกเรียกเก็บภาษี ต้องทำอย่างไรบ้าง 26 กันยายน 2560 13:45:48457
48 ถ้านำเงินตราออกนอกประเทศโดยไม่แจ้งมีความผิดไหม26 กันยายน 2560 13:45:01399
49 ผู้โดยสารมีบ้านอยู่ที่เมืองไทยซื้อของแล้วนำมาใช้ในบ้านที่เมืองไทยทำไมถึงขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้26 กันยายน 2560 14:10:38362
50 ของต้องสำแดงคืออะไร26 กันยายน 2560 13:44:18616
51 ของขนาดไหนถือว่าเยอะ26 กันยายน 2560 13:44:06520
52 นำบุหรี่-สุราเข้าได้จำนวนเท่าไหร่ และสามารถนำเข้าได้มากกว่าที่กำหนดได้หรือไม่ แล้วสามารถเสียภาษีได้หรือไม่26 กันยายน 2560 13:43:423843
53 ทำไมการตรวจผู้โดยสารขาเข้าถึงไม่ตรวจทุกคน26 กันยายน 2560 13:43:04559
54 ซื้อของไม่เกิน 20.000 บาท ทำไมถึงยังต้องเสียภาษี26 กันยายน 2560 13:42:15663
ผลลัพท์ทั้งหมด 54 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ