สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 
พิธีการผู้โดยสาร
รายงานสถิติ
  • 31 เข้าชมวันนี้
  • 806 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,923 เข้าชมทั้งหมด

ถ้าต้องการส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่

วันที่ : 19 กันยายน 2560 14:44:51
จำนวนผู้เข้าชม : 369

คำถาม :

ถ้าต้องการส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่

คำตอบ :

สินค้าที่นำ เข้ามาในประเทศจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้าไว้ แต่ถ้าหากเป็นสินค้าที่นำออกไปจากประเทศ แล้วนำกลับเข้ามาอีก และขณะนำออกไปได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างถูกต้องตามระเบียบพิธีการ ศุลกากรแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีอากรนำเข้าอีก สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

1. ทำใบขนสินค้าขาออก ฉบับสุทธินำกลับไว้ขณะผ่านพิธีการขาออกกับกรมศุลกากร ซึ่งจะต้องแนบภาพถ่ายและรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการตรวจ สอบขณะนำกลับเข้ามาทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกไปจะต้องนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะแต่ประการใด

2. ทำเอกสาร เอ ที เอ คาร์เนท์ ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารค้ำประกันแทนใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าขาเข้ารวมทั้งใช้เป็นหลักประกันค่าภาษีอากรด้วยเพื่ออำนวยความ สะดวกในด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งของออกชั่วคราวโดยได้รับการยก เว้นอากร ทั้งนี้หากมีความประสงค์ที่จะใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ ในการส่งของตัวอย่างสินค้าก็สามารถติดต่อกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ออกเอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ ค่าร์เนท์ ดังกล่าว


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 กันยายน 2560 13:55:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ