สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund)
ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
 1. ซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์
 2. ซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์โดยซื้อสินค้าจากร้านค้าแห่งเดียวกันในแต่ละวันมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สินค้าที่ซื้อต้องนำออกนอกประเทศไทยทางท่าอากาศยานานาชาติภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก และขอคำร้องคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10 ) และต้นฉบับใบกำกับภาษีจากร้านค้าในวันที่มีการซื้อสินค้า
 3. ตรวจรับรองสินค้า ณ เคาน์เตอร์ศุลกากร
 4. นำสินค้าตามแบบคำร้องขอคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10) พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษีให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรองสินค้าและประทับตราในวันที่เดินทางออกนอกประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ (ในปัจจุบันมี 10 แห่งคือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภา กระบี่ สมุย และสุราษฏร์ธานี)
 5. คืนภาษี ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
 6. หลังจากผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางแล้ว ขอคืนภาษีได้ที่สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดยยื่นแบบขอคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10) ที่ได้รับการตรวจรับรองสินค้าและประทับตราจากศุลกากรเรียบร้อยแล้วพร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี ในกรณีสินค้าราคาแพง เช่น สินค้าประเภทอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา และปากกา ที่มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หลังผ่านการตรวจประทับตราจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพกรและประทับตราในแบบขอคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10) อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีจำนวนเงินภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 30,000 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นเงินสด (เงินบาท) ดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต หากจำนวนเงินภาษีที่ขอคืนเกิน 30,000 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต

เงื่อนไขการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • นักท่องเที่ยวต้องนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไทยภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
 • ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าที่แสดงป้ายสัญลักษณ์ "VAT REFUND FOR TOURISTS"
 • ต้องซื้อสินค้ามูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน และในวันเดียวกัน
 • ณ วันที่ซื้อสินค้า ให้แสดงหนังสือเดินทางแก่พนักงานขายและขอแบบคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10) จากร้านค้า พร้อมทั้งต้นฉบับใบกำกับภาษี โดยแบบขอคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10) แต่ละฉบับต้องมีมูลค่าสินค้าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
 • ในวันที่เดินทางออก ก่อน CHECK IN ให้นำสินค้าและแบบขอคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10) ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าและประทับตรา
 • สินค้าราคาแพงได้แก่ สินค้าประเภทอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา และปากกา ที่มีมูลค่าชิ้นละ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องนำไปให้เจ้าหน้าที่สรรพกรตรวจสอบอีกครั้งณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ผู้โดยสารขาออก ส่วนในหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 ธันวาคม 2566 11:10:49
จำนวนผู้เข้าชม : 30,767
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ