สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

การนำเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก

การนำเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

หลักเกณฑ์ 

เงินตราไทย
 1. นำเข้าได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. การนำเงินบาทออกไปยังประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และ จีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)
  1. นำออกเกิน 450,000 บาท ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามแบบที่กำหนด
  2. นำออกเกิน 2,000,000 บาท ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. สำหรับการนำเงินบาทออกไปยังประเทศอื่นๆ ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
  1. นำออกได้ไม่เกิน 50,000 บาท
  2. นำออกเกิน 50,000 บาท ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินตราต่างประเทศ
 1. นำเข้าและนำออกได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. นำเข้าหรือนำออกเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า ต้องกรอกแบบสำแดงเงินตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรตามแบบที่กำหนด
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิถุนายน 2562 12:57:20
จำนวนผู้เข้าชม : 44,861
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ