สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang Airport Customs Office
 

การตรวจของติดตัวผู้โดยสาร

ของติดตัวผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นอากร 

หลักเกณฑ์
  1. เป็นของที่มีจำนวนเห็นได้ชัดว่านำเข้ามาใช้ส่วนตน มิใช่เพื่อการค้า และเป็นของที่ผู้โดยสารนำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนในวันเดินทางมาจากต่างประเทศโดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 บาท
  2. ไม่เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดในการนำเข้า
  3. บุหรี่ไม่เกิน 200 ม้วน
  4. ยาสูบไม่เกิน 250 กรัม หรือน้ำหนักรวมทุกประเภทไม่เกิน 250 กรัม
  5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร
** กรณีการนำเข้าของไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้างต้น กล่าวคือ เป็นของที่มีลักษณะเป็นทางการค้า หรือ ของที่มีราคาเกินกว่า 20,000 บาท หรือเป็นของที่มีใบอนุญาตให้ผู้นำของเข้าดำเนินพิธีการศุลกากร และให้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าต่อไป
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2560 10:14:06
จำนวนผู้เข้าชม : 6,428
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 25-3325
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ