ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง
Don Mueang International Airport Customs Service Center
 

ข่าว/ประกาศ

ข่าวศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

19 มกราคม 2561
ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2561 เรื่อง กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre - Arrival Processing)
12 มกราคม 2561
การประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร
12 มกราคม 2561
นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร
25 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
28 กันยายน 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน
28 กันยายน 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย Customs Business Conference

ข้อควรรู้

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

พิธีการคลังสินค้า

แหล่งข้อมูลของสำนักงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บริการศุลกากร ท่าอากาศยานดอนเมือง เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 02-6677000 ต่อ 25-3325
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์บริการศุลกากร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์บริการศุลกากร ท่าอากาศยานดอนเมือง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ